تبلیغات
تبلیغات

اموزش الگوی استین به همراه الگو و روش دوخت استین رگلان

۱

 دوستای عزیز در دوخت یک لباس درست در اوردن استین هم کار سادهای نیست برای امروز چگونگی رسم الگوی استین به همراه ترسیم الگوی استین رگلان را برای شما اموزش میدم.
آسـتـیـن بـرخـلاف ظـاهـر ساده‌اش اگر درست طراحی نشود در هنگام برش و دوخت می‌تواند نتیجه مورد انتظار را نداشته باشد و هنگام پرو خیلی بد بایستد.

 

 

 برای ترسیم این الگو به هردو الگوی بالاتنه جلو و پشت نیاز دارید.

بـرای رسـم الـگـوی آن به این ترتیب عمل می‌کنید:

یک الگوی به هم پیوسته جلو و پشت را ترسیم می‌کنید.

خط سینه در واقع کف حلقه آستین است که با خط بازوی الگوی آستین مطابقت دارد.

خط کمر الگوی بالاتنه، خط عرضی آرنج را در الگوی آستین تشکیل می‌دهد.

با دانستن این مطالب حالا می‌توانید ترسیم الگو را شروع کنید:

ابتدا یک‌سوم دور حلقه آستین را محاسبه کرده و حاصل را به صورت خطی عمود بر خط سینه در نقطه (د) به صورت مماس بر هلال حلقه آستین جلوی بالاتنه تا نقطه (ل) به سمت بالای خط سینه رسم می‌کنید.

حالا خط (د ــ ل)‌ باید یک‌سوم میزان حلقه آستین شما باشد.

بر این خط از نقطه (ل)‌ خطی عمود می‌کنید به نحوی که با خط سینه موازی باشد و تا وسط الگوی بالاتنه پشت امتداد یابد. این خط شانه آستین است.

برای این‌که نقطه موازنه بالاتنه پشت و پشت آستین را که هنگام دوخت باید در آستین و حلقه آستین بر هم منطبق و دوخته شود پیدا کنید باید وسط (ل  د)‌ را به دست آورید. از این نقطه که هـ می‌نامیم برای رسم خط زیر شانه آستین خطی عمود رسم می‌کنیم تا هلال حلقه آستین بالاتنه پشت را در نقطه (ت)‌ قطع کند.

این نقطه موازنه است.

برای پیدا کردن همین دو نقطه در جلوی الگوی آستین و جلوی حلقه آستین بالاتنه وسط خط (هـ  د)‌ را مشخص می‌کنیم. این همان نقطه موازنه است.

حـالا خط کوتاهی از این نقطه به صورت عمودی به طرف حلقه آستین بالاتنه جلو رسم کنید تا آن را در نقطه (ط ــ 1) قطع کند.

این نقطه نقطه موازنه جلوی حلقه آستین بالاتنه با آستین است.

برای رسم خطوط داخلی الگوی آستین و تکمیل هلال بالای آستین هلال (ط ــ 1 ــ غ)‌ را از حلقه آستین بالاتنه اندازه گرفته با افزایش 1 تا 5/1 سانت خطی به همان طول رسم کنید، به نحوی که خط شانه آستین را در نقطه (م) قطع کند.

این نقطه راس هلال کاپ آستین است. ادامه رسم الگوی آستین را در شماره بعد دنبال کنید.

آموزش دوخت پیراهن آستین رگلان با دامن لنگی

 

یک الگوی جلوی کامل میکشیم.یقه را آزاد نمیکنیم .یا با نوار اریب دوخته میشود یا یقه سه سانتی به آن میدوزیم

برش رگلان را طراحی میکنیم.از بالا یک سوم یقه وصل میشود نزدیک یقه و از پایین به 4سانتی پایین حلقه و نوک سینه را مشخص میکنیم و دکلته را طراحی میکنیم

دکلته در حلقه ها به همان 4سانتی حلقه ختم میشود.

از نوک سینه در بالای دکلته یک لقی 3سانتی میگیریم و برای قسمت بالا که از تورکش است نیز همان لقی 3سانتی را به یقه ختم میکنیم

**برای کسانی که اختلاف دور سینه و کمرشان زیاد است یک ساسون 3سانتی از بغل سینه میگیریم (از نوک سینه مستقیم به پهلو وصل میکنیم و روی همان ساسون 3سانتی میکشیم) برای رفع کیس الگو از کنار سینه یک برش میزنیم و روی لباس مثل ساسون میبندیم


 

 

هیچ نظری برای این نوشته وجود ندارد، شما اولین نظر را بنویسید ...
 captcha 
 
نوشته‌های اخیر
نظرات اخیر برای نوشته‌ها