تبلیغات
تبلیغات

آموزش دوخت شلوار ،ساده و روان

۰

 

درپست  امروزآموزش خیاطی ساده و روان ، خانم سیما عمرانی با خلاقیت فراوان و بامتد ساده و آسان آموزش دوخت شلوار  را درنظرگرفته اند؛ ایشان دراین برنامه یکی از مدل های ساده و خوش دوخت شلوار که بسیار راحت می باشد  را برای هنرجویان خیاطی آماده کرده اند پس ما با همراه باشید . البته اگر دوست دارید آموزشهای خود را کاملتر کنید بهتر است روی لینک زیر کلیک بفرمایید.

 
 
 
 الگوی جلوی شلوار راسته :
گونیا کنید خط عمود 1 را ، از نقطه 1 به اندازه بلندی بالاتنه شلوار پایین آمده نقطه 2 می شود .
از نقطه 1 به اندازه قد شلوار از پهلو تا زمین پایین آمده نقطه 3 می شود .
از نقطه 1 به اندازه بلندی زانو پایین آمده نقطه 4 می شود .
از نقطه 3، 5-3 سانت بالا رفته نقطه 5 می شود (برای شلوار بلند 3 سانت و برای شلوار بالای غوزک پا 5 سانت)
از نقطه 2 به اندازه 20/1 باسن +3 سانت بالا رفته نقطه 6 می شود .
از نقطه 1، 1 سانت پایین آمده نقطه 7 می شود . نقاط 6،7،2،4و5 را به طرف راست گونیا کنید .
از نقطه 6 روی خط افقی به اندازه 4/1 باسن منهای 0.5 سانت جدا کرده نقطه 8 می شود .
از نقطه 8 به اندازه 20/1 باسن + 1 سانت به طرف راست رفته نقطه 9 می شود .
فاصله بین نقاط 9-6 را نصف کرده ، نقطه 10 می شود . نقطه 10 را به طرف بالا و پایین گونیا کرده نقاط 11و 12 می شود . این خط ، خط اتوی شلوار می باشد که موقع برش این خط باید موازی ترکی پارچه گذاشته شود .
نقطه 8 را به طرف بالا و پایین گونیا کرده ، نقطه 13 در خط کمر بدست می آید .
از نقطه 13 ، 0.5 سانت به طرف چپ رفته نقطه 13A می شود .
از نقطه 8 ، 0.5 سانت به طرف راست رفته 8A می شود . نقطه 13A را به 8A وصل می کنیم  . از هر طرف نقطه M به اندازه 4/1 زانو منهای 1 سانت جداکرده نقطه 14و15 می شود .
هر طرف نقطه 12، اندازه 4/1 دم پا منهای 1 سانت را اندازه زده ، نقاط 16و17 می شود .
نقطه 16 را به نقطه 14 و نقطه 14 را به نقطه 6 وصل می کنیم .
نقطه 17 را به نقطه 15 و نقطه 15 را به نقطه 9 وصل می کنیم . جائیکه این خط ، خط افقی 2 را قطع میکند نقطه 18 می شود . نقطه 8A را طبق نقشه به شکل هلال به نقطه 18 وصل می کنیم ، فاق جلو رسم می شود .
از نقطه 13A به اندازه 4/1 کمر + 3-2 سانت به طرف چپ رفته نقطه 19 می شود . (3-2 سانت پهنای پنس می باشد) .
نقطه 6 را طبق نقشه به نقطه 19 وصل کرده ، این هلال را به طرف بالا امتداد می دهیم تا خط افقی را قطع کند . فاصله بین 19-11 را نصف کرده ، نقطه بدست آمده وسط پنس جلوی شلوار میشود .
از این نقطه پنسی به بلندی 15-6 سانت و پهنای 3-2 سانت (بسته به اندازه در نظر گرفته شده برای نقطه 19 دارد) برای شلواری که بخواهیم زیپ بدهیم از نقاط 13A,8A هر کدام 3 سانت خارج شده ، نقاط بدست آمده را با خط صاف به هم وصل می کنیم .
 

 

 
 
 
الگوی پشت شلوار راسته :
ابتدا روی الگوی جلو کاغذ پوستی انداحته و الگوی پشت را روی همان ادامه می دهیم .
از نقطه 2 ، 4-3 سانت بالا رفته نقطه 20 می شود (روی خط عمودی) . 3 سانت برای پارچه های ضخیم و 4 سانت برای پارچه های نازک .
از نقطه 10، 2-1 سانت (1 برای افراد لاغر و 2 برای افراد چاق) به طرف راست رفته نقطه 21 می شود . از نقطه 21 به اندازه 16/1 باسن+0.5سانت به طرف راست رفته نقطه 22 می شود . نقطه 22 را با خط چین به نقطه 20 وصل می کنیم . نقطه 22 را روی خط چین به طرف بالا گونیا می کنیم .
خط افقی 6 را از طرف چپ امتداد می دهیم . اندازه پهنای الگوی پشت 4/1 باسن +1سانت می باشد . این اندازه را طوری روی الگو جدا می کنیم که صفر خط کش ، روی نقطه 22 قرارگیرد . موازی این خط در الگو بالا رفته تا عدد 4/1 باسن و1سانت روی خط افقی 6 قرار گیرد و نقاط 23و24 می باشد . نقاط 23و24 را با خط صاف به یکدیگر وصل می کنیم .
فاصله نقاط 24-21 را اندازه زده همین مقدار را از نقطه 21 به طرف راست رفته نقطه 25 می شود .
از نقطه 16،15،14و17 هر کدام 2 سانت از الگوی جلوی شلوار خارج شده نقاط 28،27،26و29 می شود . نقطه 29 را به 27 و 27 را به 25 وصل می کنیم .
نقطه 28 را به نقطه 26 و نقطه 26را به نقطه 24 وصل می کنیم ، این خط را به طرف بالا امتداد می دهیم . فاصله نقاط 18-15 را اندازه زده همین مقدار را از نقطه 27 بالا رفته نقطه 30 می شود . نقطه 30 را طبق نقشه به نقطه 22 طوری وصل می کنیم که به اندازه 0.5 سانت از زیر نقطه 18 عبور کند ، فاق پشت رسم می شود . فاصله بین19A و 14 را اندازه زده این خط را مطابق آنچه در الگو رسم کرده ایم اندازه می زنیم نه بصورت خط صاف همین مقدار را از نقطه 26 بالا رفته نقطه 31 می شود.
نقطه 31 را به مرکزیت نقطهM به طرف راست پرگاری کرده تا نقطه 32 بدست آید .
نقطه 31 را با خط صاف به نقطه 32 وصل می کنیم .
از نقطه 32 برای افراد معمولی 1سانت و برای افرادی که گودی کمر دارند ، 1.5سانت به طرف چپ رفته نقطه 33 می شود . نقطه 33 را با خط صاف به نقطه 23 وصل می کنیم .
از نقطه 33 به اندازه 4/1 کمر +3-2 سانت (برای پهنای پنس) به طرف چپ رفته نقطه 34 می شود . نقطه 34 را طبق نقشه به نقطه 24 با هلال کم وصل می کنیم .
فاصله بین نقاط 34-33 را نصف کرده نقطه 35 می شود . نقطه 35 را به اندازه 15-13 سانت برای ارتفاع پنس به طرف پایین گونیا کرده نقطه 36 می شود .
هر طرف نقطه 35 (نصف پهنای پنس در نظر گرفته را اندازه زده به نقطه 36 وصل می کنیم. )
 
 
 امیدوارم آموزش امروز ما موجبات رضایت شما را فراهم ساخته باشد.
+ نوشته شده توسط مدیر در ، ۱۱۴ بازدید ، بدون دیدگاه
هیچ نظری برای این نوشته وجود ندارد، شما اولین نظر را بنویسید ...
 captcha 
 
نوشته‌های اخیر
نظرات اخیر برای نوشته‌ها